Aktuellt:

 

Provtagning covid-19:

Provtagningen är till för dig som har lindrigare symtom på covid-19-infektion och inte har behov av en läkarbedömning. Symtomen ska ha varat i minst 24 timmar för att provtagningen ska bli rättvisande.

 

Följande symtom är vanliga vid covid-19 infektion:

feber, torrhosta, trötthet, andningsbesvär, muskelvärk, halsont, huvudvärk, magbesvär med diarréer och bortfall av lukt- och smaksinne.

 

Provsvaret kommer att meddelas via SMS eller telefonsamtal och du behöver därför ange ett mobilnummer där vi kan nå dig. Just nu räknar vi med att det tar upp till 1 vecka innan provsvaren är klara. Provtagningen är kostnadsfri. Det är viktigt att du är på plats 5 minuter före bokad tid. Provtagningen sker i modulhuset utanför vårdcentralen. Vänta utanför och du kommer att bli uppropad. Ta med legitimation. Tänk på att hålla avstånd från andra personer som väntar utanför. Tänk också på att ta dig till och från vårdcentralen på ett sätt som inte riskerar smittspridning.

 

Vi vill förtydliga att detta är PCR-provtagning som endast kan påvisa en aktiv infektion. Provet avser alltså inte ett antikroppstest (som kan ge besked om tidigare genomgången covid-19 infektion).

Observera att barn från och med förskoleklass också kan bokas för provtagning utan föregående läkarbedömning.

Här kan du boka dig via webbokning för PCR-provtagning av covid-19.

Vårdcentralen

Hos oss på Distriktsläkarna Mölndal kan du få hjälp av flera olika personalkategorier och vi eftersträvar att alltid ge ett vänligt och engagerat bemötande.

 

När du ringer till Distriktsläkarna Mölndal svarar vi dig personligen.

 

Distriktsläkarna Mölndal erbjuder kompetent hjälp hos läkare, distriktssköterska, diabetessköterska, astma-kol-sköterska och psykolog. 

 

Drop-in

Det är viktigt för oss att kunna ge dig snabb hjälp när du behöver det och när det passar dig. På vår drop-in-mottagning har du möjlighet att få hjälp hos distriktssköterska och specialist i allmänmedicin utan att ha bokat tid.

 

På denna mottagning kan vi hjälpa dig med de flesta medicinska ärenden av akut art, t.ex akut sjukdom med smärtor, sårskador, infektioner, receptförskrivning m.m.

 

Bokade tider till läkare

Du kan också välja att boka en tid till läkare. Hälsokontroller, årsbesök, utfärdande av intyg lämpar sig särskilt väl för ett sådant besök. Om du har mer långvariga besvär som du själv misstänker kräver utredning är det också lämpligt att boka ett läkarbesök.

Bokade tider till distriktssköterska

Om  du behöver hjälp med vaccinationer, blodtryckskontroll, sårvård eller beställning av olika typer av hjälpmedel går det utmärkt att boka en tid hos våra distriktssköterskor.

 

Vaccination

Om du behöver vaccinera dig har du möjlighet att boka en tid till någon av våra distriktssköterskor.

 

Årskontroller

För ökad medicinsk kvalitet och patienttrygghet tillämpar Distriktsläkarna Mölndal ett system som innebär att vi årligen kallar våra patienter till kontroll. Detta avser personer med kroniska sjukdomar såsom diabetes, hjärtsjukdom och högt blodtryck.

Hembesök

Vid behov och i samråd med dig erbjuder vi hembesök i vårt närområde.

Mina vårdkontakter

Med e-tjänsten Mina vårdkontakter kan du kontakta Distriktsläkarna Mölndal när det passar dig och du får svar inom några dagar. Här kan du till exempel beställa tid, av- och omboka tid, förnya recept eller be oss kontakta dig.

 

Jour

När du behöver vård utanför våra öppettider vänder du dig till Mölndalsjouren på

adress: Bergmansgatan 17-23.

Alla besök där sker via drop-in.

Öppettider: vardagar kl 17.00-22.00, helger och röda dagar kl 10.00-16.00.

Telefon 031-87 84 00.

 

VID LIVSHOTANDE TILLSTÅND SKALL DU ALLTID RINGA 112.

dl_logo_molndal.png

Distriktsläkarna Mölndal     Jungfruplatsen 2      431 48 MÖLNDAL     Tel: 031-36 36 130     distriktslakarna.se