Vaccination

 

Nu har vi startat vaccinationen mot säsongsinfluensa även för allmänheten, inte bara för personer i riskgrupp. Vaccinationen gäller våra listade patienter. Om du tillhör någon av riskgrupperna är vaccinationen gratis. För övriga är kostnaden 230 kronor.

 

Riskerar du att bli allvarligt sjuk av influensa?  

 

Du har större risk att bli allvarligt sjuk och bör vaccinera dig om du är: 

 • 65 år och äldre 

 • gravid 

 • vuxen eller barn över 6 månader med: 
  - kronisk hjärtsjukdom 
  - kronisk lungsjukdom, till exempel  KOL  och svår astma 
  - nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft,  orsakad av till exempel extrem fetma,  neuromuskulär sjukdom eller flerfunktionshinder 
  - kronisk leversvikt eller njursvikt 
  - diabetes 
  - kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling 

 

Tänk på att du som har högt blodtryck (hypertoni) utan samtidig hjärtsjukdom eller har en lindrig astma inte tillhör riskgrupp.

 

Trots den pågående coronapandemin är det viktigt att du vaccinerar dig mot influensa.


För att förhindra trängsel och smittspridning har vi valt bort möjligheten att vaccinera sig på drop-in. 

Boka tid för vaccination av årets säsongsinfluensa på telefon

031-36 36 130 eller via webtidbokning här. 

dl_logo_molndal.png

Distriktsläkarna Mölndal     Jungfruplatsen 2      431 48 MÖLNDAL     Tel: 031-36 36 130     distriktslakarna.se