Egentest covid-19

 

Provtagningen (PCR) är till för dig som har lindrigare symtom på covid-19-infektion och inte har behov av en läkarbedömning. Testet är gratis.

 

Följande symtom är vanliga vid covid-19 infektion:

feber, torrhosta, trötthet, andningsbesvär, muskelvärk, halsont, huvudvärk, magbesvär med diarréer och bortfall av lukt- och smaksinne.

 

För att kunna genomföra ett egentest krävs följande:

 

- Du har haft symtom i minst 24 timmar.

- Du har BankID eller använder den personliga registreringskoden som du får hos oss. 

- Du skall klara av att utföra provet på dig själv, eller på ditt barn, enligt de instruktioner som medföljer ditt testkit.

 

Om du inte klarar att ta provet på dig själv, eller ditt barn, ber vi dig att kontakta oss på tel 031-36 36 130 för att boka en tid för provtagning hos oss.

Hur går ett egentest till?

 

- Boka en tid (se länk nedan).

- Ta dig till och från vårdcentralen på ett sätt som inte riskerar smittspridning. Tänk på att hålla avstånd från andra personer som väntar utanför.

- Hämta ett provtagningskit och smittskyddsdokument på din bokade tid. OBS! Gå inte in på vårdcentralen för att hämta materiel - vänta utanför! Du behöver inte anmäla din ankomst. 

- Läs igenom och spara smittskyddsdokumenten tills du har fått provsvaret. 

- Utför egentestet enligt instruktionerna som ligger i ditt provtagningskit. Kom ihåg att registrera testet med hjälp av BankID eller registreringskoden.

- Lämna in testet kl 08.30-12.00, måndag-fredag, i brevlådan som sitter vid vår entré. Brevlådan är markerad "Inlämning av självtest Covid-19".

- Provsvaret kommer oftast inom 1-5 dagar. 

 

OBS! Denna PCR-provtagning kan endast påvisa en aktiv infektion. Provet avser alltså inte ett antikroppstest (som kan ge besked om tidigare genomgången covid-19 infektion).

Här kan du boka dig via webbokning för ett egentest av covid-19.

 

Allmän information om covid-19

 

Vid förkylningsbesvär: 

  • undvik sociala kontakter där du riskerar att sprida smitta. Tänk särskilt på sköra äldre och personer med allvarliga sjukdomar. 

  • Vid infektion med covid-19 blir du oftast inte så sjuk att du behöver kontakta vården. Ring dock din vårdcentral eller 1177 om du känner dig mycket sjuk, är över 70 år eller arbetar inom vård och omsorg. Det är viktigt att du ringer först och inte åker direkt till en mottagning.

  • misstänker du att du är drabbad av coronaviruset, läs på 1177.se.

 

Om du har allmänna frågor om covid-19, ring nationella 

informationsnumret 113 13 som är öppet dygnet runt eller läs Folkhälsomyndighetens – frågor och svar.

 

Information in English about covid-19: The Public Health Agency of Sweden's website.

dl_logo_molndal.png