Barnavårdscentralen

Hos oss på Distriktsläkarna Mölndal kontrollerar vi ditt barns hälsa mellan 0-6 år enligt Nationella Barnhälsovårdsprogrammet.

 

Vaccinationer ges enligt det nationella vaccinationsprogrammet.

Tillsammans med dig ser vi på Distriktsläkarna Mölndal till att ditt barn får det stöd och den hälsovård som erfordras för att det skall må bra och få en optimal utveckling och tillväxt.

Föräldrautbildning

Distriktsläkarna Mölndal erbjuder föräldrautbildning i grupp där du kan få stöd och råd kring barnets mat- och näringsintag, amning, sömn, gränser, relationer, hur man förebygger olycksfall och inte minst kring föräldraskapet.

Hembesök

Vi gör hembesök hos nyfödda.

Besök oss

Vi på Distriktsläkarna Mölndal är mycket stolta över vår BVC och visar gärna vår BVC för er blivande föräldrar.

Ingen avgift

Ett besök med ditt barn är inte avgiftsbelagt.

Vid sjukt barn

Obs! Det är mycket viktigt att du och ditt barn inte kommer till vår mottagning om ni har förkylningssymtom. Vi ber er också att tänka på att inte ta med barnets andra förälder, syskon eller andra anhöriga, oavsett om de har förkylningssymtom eller inte.

VID LIVSHOTANDE TILLSTÅND SKALL DU ALLTID RINGA 112.

dl_logo_molndal.png